Žito grupa Privacy Policy

Effective day 12 srpnja 2018

Politika zaštite privatnosti osobnih podataka
ŽITO d.o.o. za proizvodnju i trgovinu Osijek, Đakovština 3, OIB: 03834418154 i s njime povezana trgovačka društva ( http://www.zito.hr/hr/o-nama ) kao Voditelji obrade vaših osobnih podataka vode računa o njihovoj sigurnosti i privatnosti poštujući pritom Uredbu (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.
Politikom zaštite privatnosti osobnih podataka uređuju se pitanja vezana uz obradu osobnih podataka prikupljenih temeljem Vaše eventualne prijave u našu bazu potencijalnih zaposlenika.

Obrada osobnih podataka
Voditelji obrade koriste aplikaciju TalentLyft u svrhu provođenja procesa selekcije potencijalnih zaposlenika. TalentLyft je aplikacija u vlasništvu trgovačkog društva AdoptoTech d.o.o. za usluge Zagreb, Ljudevita Posavskog 34 A, OIB: 57168930727 koje predstavlja Izvršitelja obrade Vaših osobnih podataka.
Adoptotech d.o.o. kao Izvršitelj obrade vaših osobnih podataka prikupljenih temeljem Vaše eventualne prijave u našu bazu potencijalnih zaposlenika, obrađuje Vaše osobne podatke temeljem uputa dobivenih od strane Voditelja obrade i u obvezi je poštivati pravila zaštite osobnih podataka propisana internim aktima Voditelja obrade i pozitivnim zakonskim propisima. Za svaku povredu osobnih podataka prikupljenih putem aplikacije TalentLyft, Izvršitelj obrade odgovoran je Voditelju obrade i Vama kao Ispitaniku.

Osobni podaci koje prikupljaju Voditelji obrade
1. Podaci koji se prikupljaju automatski prilikom vaše posjete aplikaciji TalentLyft:
- IP adresa
- Podaci o Internet pregledniku
- Kolačići
2. Podaci koje unosite Vi kao ispitanik prilikom popunjavanja obrasca za prijavu u bazu potencijalnih zaposlenika:
- Ime i prezime
- Fotografija
- Naziv radnog mjesta
- URL profila na društvenim mrežama
- Adresa
- Adresa elektronske pošte
- Skype korisničko ime
- Telefonski broj
- Podaci o obrazovanju
- Podaci o radnom iskustvu
- Podaci iz životopisa priloženog prijavi

Osnova i svrha prikupljanja osobnih podataka
Pristupom aplikaciji TalentLyft, odnosno unošenjem osobnih podataka u obrazac prijave u bazu potencijalnih zaposlenika dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka, koje Voditeljima obrade inače niste u obvezi pružiti.
Ukoliko Voditeljima obrade ne pružite sve aplikacijom predviđene osobne podatke postoji mogućnost da Vas neće moći uzeti u obzir prilikom selekcije potencijalnih zaposlenika, ovisno o prirodi podatka koji nedostaje i njegovoj važnosti u procesu selekcije potencijalnih zaposlenika.
Prikupljeni podaci koriste se isključivo u svrhu procesa selekcije potencijalnih zaposlenika i za drugu svrhu se neće koristiti. Davanjem privole za obradu Vaših osobnih podataka, Voditeljima obrade dajete privolu za razmatranje Vaše prijave za:
-poziciju (radno mjesto) za koje se prijavljujete;
-ostale pozicije (radna mjesta).

Pristup podacima
Nakon prijave u bazu potencijalnih zaposlenika, bit će Vam omogućen pristup Portalu u sklopu kojega možete dobiti uvid u Vaše osobne podatke. Poveznica do Portala nalazit će se u potvrdnom e-mailu nakon prijave u bazu potencijalnih zaposlenika.
Pristup Vašim osobnim podacima ograničen je na zaposlenike Voditelja obrade i Izvršitelja obrade uključene u proces selekcije potencijalnih zaposlenika Voditelja obrade.
Ukoliko ste se prijavili za otvoreno radno mjesto Vaši osobni podaci bit će pohranjeni do završetka natječaja za isto, a najdulje 6 mjeseci od Vaše prijave, osim ako ste sami odabrali da Voditelji obrade Vaše podatke zadrže u trajanju 36 mjeseci od Vaše prijave kako bi Vas obavijestili o budućim mogućnostima zaposlenja.
Ukoliko ste se u bazu potencijalnih zaposlenika prijavili radi Otvorene prijave vaši podaci bit će pohranjeni 36 mjeseci ukoliko ste odabrali opciju da Voditelji obrade Vaše podatke zadrže u trajanju 36 mjeseci od Vaše prijave kako bi Vas obavijestili o budućim mogućnostima zaposlenja. U protivnom, bit će zadržani najdulje 6 mjeseci od Vaše prijave.
Ostvarivanje prava ispitanika
Prijavom u bazu potencijalnih zaposlenika potvrđujete da ste upoznati sa sljedećim pravima:
- da ovu privolu možete povući u svakom trenutku putem telefona: 031/228-923 ili E-mail-a: ljudski.potencijali@zito.hr, ali da takvo povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja,
- da od Voditelja obrade možete zatražiti pristup svojim osobnim podacima, njihov ispravak, njihovo brisanje, ograničavanje njihove obrade,
- na ulaganje prigovora na obradu,
- na prenosivost podataka,
- na podnošenje prigovora nadzornom tijelu.
Za ostvarivanje svojih prava kontaktirajte Voditelja obrade putem E-maila: ljudski.potencijali@zito.hr.